I förra veckan meddelade Länsstyrelsen i Östergötland att man beslutat att bild fyra nya naturreservat i länet – Lillören, Högstugan, Mörkedal och Härvelsbo.

Områdena har tillsammans en yta på 184 hektar, varav 176 hektar är skogsmark.

– Det här är de fyra första av ett 15-tal nya naturreservat som kommer att bildas i länet under 2018. Fokus ligger på skog och marina miljöer. Under året satsar vi även på åtgärder och aktiv förvaltning i många befintliga skyddade områden samt en mängd aktiviteter för att gynna och bevara vissa hotade arter och artgrupper, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

******

Sammantaget har Sverige nästan 5 000 naturreservat i landet. Här finns en karta som Naturvårdsverket tagit fram – som visar alla skyddade områden i landet.