Som man kan läsa om i senaste numret av Effekt sjuder det just nu av liv i nystartade omställningsgrupper över hela landet. Den rörelse som startar omställningen till ett fossilfritt samhälle på ”här och nu-planet” tycks verkligen ha kommit igång.
Här några axplock av vad som snart händer på olika platser:

På lördag ordnar till exempel Alingsås omställningsgrupp En dag för dig och Alingsås med introduktioner till oljetoppen, resiliensbegreppet, goda exempel och diskussion om hur Alingsås skulle kunna se ut i framtiden.

På måndag startar den ambitiösa Framtidsveckan i Hälsingland som har omställningstema och mängder av programpunkter. ”Framtidsveckan ska visa på att omställningen till ett hållbart samhälle måste börja nu. Vi står inför någonting helt nytt. Hotbilderna är många och överhängande. Framtidsveckan ska vara en motbild mot de dystra prognoserna och peka ut nya vägar mot framtiden.”, skriver de på sin hemsida.

Den 9 maj har Omställning Linköping en omställningsfestival där både nya och mer etablerade organisationer deltar med filmvisning, föreläsningar, perfomanceuppvisningar och annat. (info om plats och tid finns här)

Dessutom nås vi nu av nyheten att Knivsta, kommunen som Effekt besökte och skrev om i nr 1/2010 för deras arbete med att minska oljeberoendet, i söndags startade en omställningsgrupp, med både boende och lokalpolitiker.