Vid sitt nästa möte 12 juni kan universitetets styrelse fatta ett beslut som tydligt signalerar till omvärlden att investeringar i fossilbranschen inte längre är att betrakta som kloka.

De 183 universitetsanställda skriver att universitetets nuvarande investeringspolicy är oförenlig med visionen om att »Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor« och »därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling«. Därmed ställer de sig bakom den studentdrivna Fossil Free-kampanj som pågått sedan hösten 2013 – och visar att uppmaningen att divestera inte är ett rop som kommer att klinga av.

Den 12 juni kan Lunds universitet bevisa att de har ambitionen att vara en ledstjärna i klimatarbetet.

I universitetets policy för hållbar utveckling framhålls att miljöarbetet »förutsätter en aktiv medverkan från universitetets medarbetare och studenter«. Med det öppna brevet är dessa två mål nu uppfyllda; studenterna har fått sällskap av anställda från nära 20 institutioner. Tillsammans med bland annat IPCC-medförfattare och cheferna för universitetets klimatforskningsinstitutioner (akademiker med god förståelse för att minst 80 procent av världens kända fossila bränslen måste bli kvar i marken) riktar vi nu blicken mot nästa styrelsemöte. Den 12 juni kan Lunds universitet bevisa att de har ambitionen att vara en ledstjärna i klimatarbetet, som så många andra universitet, städer och trossamfund världen över.

Allt fler inser att det inte finns något att vinna på att investera i kol, olja och fossilgas. Till styrelsen vill vi därför säga: Ni kan inte vänta ut denna storm. Däremot har ni utmärkta förutsättningar att surfa på vågen och divestera ur fossilbolagen. På med våtdräkterna och fatta rätt beslut!

OLIVIA LINANDER, Fossil Free Sverige
TIM ISAKSSON, Fossil Free Lund University

___

Debattartikeln är publicerad i årets andra nummer av klimatmagasinet Effekt. Vill du ha tidningen hem i brevlådan (4 nr för 250 kr) eller som pdf (4 nr för 200 kr) – skriv upp dig för en prenumeration här.