Regeringen beslutade i dag att Ola Alterå blir chef för det klimatpolitiska rådets kansli.

Rådet, som inrättas i början av nästa år, ska vara ett tvärvetenskapligt expertorgan och kommer ha som sin viktigaste uppgift att göra en oberoende utvärdering av om den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen.

Ola Alterå har en lång erfarenhet då det gäller miljö- och politikfrågor. Tidigare har han arbetat bland annat som statssekreterare hos dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C). Han har också, på nuvarande regeringens uppdrag, utrett frågan om hur en cirkulär ekonomi kan främjas.

Men nu väntar alltså nya uppgifter. Som kanslichef ska Ola Alterå  enligt jobbannonsen göra följande:

Som kanslichef leder du arbetet i Klimatpolitiska rådets kansli. Arbetet kommer att utföras i enlighet med de prioriteringar som beslutas av rådet och i samverkan med rådets ordförande. Inom ditt ansvarsområde ingår det att förbereda rådets arbete och möten, identifiera frågor och områden av intresse för rådet, ta fram underlagsmaterial, analyser och utkast och färdigställa rådets rapporter samt ta fram material för kommunikation av rådets arbete. Utöver ovanstående arbetsuppgifter ingår det att bistå rådet vid samverkan med riksdag, regering, myndigheter, forskningsorganisationer, näringsliv och samhälle i övrigt.

Vilka ledamöter som ska ingå i rådet och vem som blir dess ordförande är ännu ej bestämt. Men tanken är att rådet ska vara igång den 1 januari 2018.

**********

Läs också: Kevin Anderson: Därför är det avgörande vilket uppdrag det klimatpolitiska rådet får