Ny statistik från Jordbruksverket visar att 577 200 hektar av Sveriges jordbruksmark brukades med ekologiska produktionsmetoder under 2017. Det här var en ökning med 24 100 hektar, eller drygt 4 procent, jämfört med året innan.

År 2017 var det sammanlagt 19 procent av jordbruksmarken i Sverige som brukades med ekologiska produktionsmetoder (18 procent vad gäller åkermarken och 28 procent vad gäller betesmarken). Jämtland vad det län som hade den största andelen ekologiskt brukad mark: 37 procent.