Det var under alliansregeringens tid vid makten som det beslutades att ytterligare 150 000 hektar skogsmark (nedan gränsen för fjällnära skog) ska ges ett formellt skydd under perioden 2012–2020.

Efter fyra år, det vill säga när 2015 års siffror kommit in, återstod hela 90 000 hektar, och många frågade sig om målet skulle kunna nås i tid.

 

Effekt kan nu visa att situationen i dag faktiskt ser betydligt ljusare ut. De senaste åren har nämligen takten kunnat öka då det gäller det formella skyddet av skog.

Förra året, när Effekt frågade Naturvårdsverket hur mycket som egentligen kvarstod att skydda fram till år 2020, när också 2016 års siffror räknats in, blev svaret cirka 65 000 hektar.

I veckan frågade Effekt Naturvårdsverket igen hur mycket skog som är kvar att skydda till år 2020, utifrån att också 2017 års siffror räknas in. Olle Höjer, som jobbar på områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket, svarar i ett mejl:

[V]i har ingen preciserad och publicerad uppgift på detta. Men preliminärt bedömer jag att det handlar om storleksordningen 30 000 hektar mot bakgrund av den skog som skyddats formellt 2012-2017. Under hösten kommer vi att ha en så kallad kontrollstation där vi tittar närmare på läget för skydd av skog.

När Effekt visar siffrorna för miljöminister Karolina Skog (MP) säger hon att detta inte kommer som någon överraskning.

– De indikationer jag fått är att Sverige kommer att nå målet till år 2020. Men då krävs också att anslagen bibehålls på de nivåer vi har nu. Det här är nämligen direkt kopplat till hur mycket pengar våra myndigheter har för både handläggning och för möjligheten att köpa in skogsmark.

Karolina Skog säger att det därför blir avgörande för frågan vilken regering som bildas efter riksdagsvalet i september.

– Vi i den rödgröna regeringen har satsat fyra miljarder under mandatperioden på att skydda och sköta värdefull natur. Det är historiska summor. Det är väldigt stor skillnad mot vad den förra regeringen gjorde, och det är även väldigt stor skillnad mot de budgetar som oppositionspartierna nu har presenterat i riksdagen. De vill ju skära ned de här anslagen avsevärt under kommande år.

Men vad händer då om målet nås? Som Effekt skrivit om tidigare så har både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gjort bedömningen att ytterligare skog behöver skyddas formellt även efter år 2020.

Karolina Skog säger till Effekt att regeringen var tydlig om detta i höstens budgetproposition då man aviserade att det ska tas fram nya etappmål både för skogen och för de andra miljömålen.

– Det kommer att komma nya etappmål inom miljömålssystemet som tar vid där behoven är som störst. När det gäller skogen så kan det förstås handla om kvantitet, men skydd handlar också om kvalitet. Exempelvis är det viktigt att kunna skydda större sammanhängande områden. När jag tittar framåt ser jag också att skyddet av våtmarker och myrar i skogsmarken behöver öka framöver.