Välkommen till slutet på världen så som vi känner den.

Den globala civilisationen tumlar runt i ett hav av djupa kriser: ekologiska, ekonomiska och resurskriser. Ingen vet vad som kommer att hända, mer än att en ny era redan har börjat omsluta oss. En tid där vårt komplexa samhällsbygge krackelerar, liksom de kulturella berättelser som utgör grunden för detta bygge: den eviga tillväxten, tekniken som frälsare, människan som frånkopplad naturen och så vidare.

Dark Mountain Project är en kulturrörelse som vill ifrågasätta dessa myter och möta den nya tiden med nyfikenhet och kreativitet – utan undergångsromantik och onödig uppgivenhet. Vi för samman kulturutövare och andra som vill vara med och formulera de nya kulturella berättelserna som gör att vi bättre kan förstå vår kollapsande civilisation och hur vi kan möta framtiden.

Ociviliserat är Dark Mountain Projects mötesplats där vi i festivalform blandar musik, samtal, workshops, föreläsningar, teater och film. Ett tillfälle att kliva ur civilisationens bubbla, släppa på önsketänkandet och öppet dela oro, förväntningar och idéer om framtiden.

I vår arrangeras Ociviliserat för första gången, med musik, samtal, workshops, föreläsningar, teater, litteratur och mycket mer.

Delar av festivalen sker utomhus. Medtag varma kläder och eget dryckesdon (kåsa, mugg, ölsejdel etc).

Läs mer på www.darkmountain.se