EU:s jordbruks- och fiskeministrar har nu kommit överens om vilka kvoter som ska gälla under 2018 för de tio kommersiellt viktigaste fiskebestånden i Östersjön.

EU-kommissionen hade inför förhandlingarna oväntat också föreslagit ett stopp för allt ålfiske i Östersjön, något som dock bara Sverige ställde sig bakom varför denna fråga nu skjuts på framtiden till i december. EU-kommissionen skriver i ett pressmeddelande:

Ministers decided to postpone discussions on measures on marine eel fisheries to a later stage to discuss a pan-European strategy to ensure the protection and sustainable use of the stock.

Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, kommenterar saken så här i ett pressmeddelande:

– Vi är besvikna på att ministrarna inte kunde enas om att stå bakom EU-kommissionens förslag för ål. Att reglera fisket i Östersjön är den viktigaste åtgärden för artens återhämtning. Vi är dock hoppfulla att beslutet i december kan reglera fisket inte bara i Östersjön utan i hela EU på en gång, vilket vore det allra bästa.

Då det gäller torsken i västra Östersjön så blir kvoterna oförändrade jämfört med förra året, det vill säga 5 597 ton. Det här menar Lasse Gustavsson, som är chef för miljöorganisationen Oceana i Europa, är både ”oansvarigt och svårt att förstå”. Oceana, som arbetar med frågor som rör skydd av havsmiljöer, skriver i ett pressmeddelande:

The Western Baltic cod stock are currently in a very bad state and yet excessive fishing continues. There is a need for immediate action and to set fishing limits in accordance with the lower, precautionary boundary set in the Baltic multiannual management plan, which would mean capping catches at 1,376 tonnes.