Bild från Adbusters artikel, Beyond the growth paradigm.


Det här kommer lite sent, eftersom jag varit bortrest under veckan, men det är värt att tipsa om ändå.

I söndags publicerade nätverket Steg 3 en debattartikel i Göteborgs-Posten, ”Vår tillväxt är oekonomisk”. Budskapet är att tillväxten har gränser, att den rentav är oekonomisk, och att det är hög tid att styra mot en annan ekonomisk modell. Detta är också grunden för nätverket Steg 3.

Jag är en av undertecknarna av artikeln, tillsammans med nio andra tillväxtkritiska debattörer, däribland Anders Wijkman, Birger Schlaug, Nina Björk och Annika Carlsson-Kanyama.

Vi som engagerat oss i nätverket har gjort det för att vi upplever ett stort behov av att ta ett samlat grepp på tillväxtfrågan och knyta ihop de krafter som arbetar för att utveckla en ekonomi som inte bygger på evig tillväxt. I flera andra länder, däribland Frankrike, Storbritannien och USA finns redan mer eller mindre etablerade nätverk eller organisationer som huvudsakligen arbetar med tillväxtkritik samt nya ekonomiska modeller, men tills nu har detta saknats i Sverige. Vad Steg 3 kommer att utvecklas till är det egentligen ingen som vet i dagsläget, mer än att det finns ett stort sug efter tillväxtkritiska diskussioner.

Gå gärna in på Steg 3:s hemsida och skriv på uppropet. Steg 3 finns också på Facebook.

Här ett klipp ur GP-artikeln:

”Med dagens tillväxttakt skulle världsekonomin växa sig dubbelt så stor på mindre än 20 år, fyra gånger större år 2050 och så vidare. Detta innebär ökande volymer av allt ifrån bilar och flygplan till datorer, mobiltelefoner, kläder och livsmedel. Var och en förstår att detta är ohållbart eftersom en sådan tillväxt är helt beroende av en ökande omsättning av energi och råvaror – från ändliga resurser men också från ekosystemen. Därför måste vi nu ha en seriös politisk diskussion om tillväxten.”

[…]

”Många har länge trott – eller hoppats – att den ekonomiska tillväxten skulle kunna göras grön eller hållbar. Den senaste forskningen visar hur svårt detta är. De vinster som hittills gjorts av att effektivisera resursanvändningen har till största delen ätits upp genom att ekonomierna fortsatt att växa.

Därför ter sig den rådande ekonomiska tillväxtmodellen allt mer problematisk. Nackdelarna av tillväxten överstiger nu fördelarna i många länder. Tillväxten i de redan rika länderna har blivit oekonomisk – den skadar mer än vad den bygger upp.”

[…]

”Vi är givetvis för fortsatt utveckling av mycket i samhället – som utbildning, teknik, kultur, kreativitet och omsorg om barn och gamla – men utveckling innebär inte nödvändigtvis tillväxt. Den rådande ekonomiska tillväxtmodellen måste problematiseras och analyseras. Ett steg i rätt riktning vore att begränsa den ständigt ökande materiella konsumtionen i rika delar av världen.”