I förra veckan fattade Länsstyrelsen i Värmland beslut om att bild ett nytt naturreservat i länet, närmare bestämt i Filipstads kommun.

Området, som kallas Nordmarksmyrarna, är 252 hektar stort, och Länsstyrelsen skriver bland annat i sin bedömning (pdf):

Genom en reservatsbildning vid Nordmarksmyrarna bevaras ett myrskogkomplex med mycket höga naturvärden. (…) Som reservatsområdet ser ut nu, med sammanhängande skogliga bestånd varvade med stora myrmarker, samt flera partier med likartad miljö i olika delar av området, ges populationer av sällsynta, hotade och typiska arter större möjligheter att på sikt överleva i reservatet. (…) Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område vars naturkvalitéer och besöksvärde endast kan säkerställas genom att det undantas från skogsbruk och arbetsföretag som påverkar mark, flora och fauna.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som når prenumeranterna i slutet av maj och som har tema: vatten

_______________