Under 2009 beslutade Sverige och Danmark att det skulle införas fiskeregleringar i delar av Kattegatt i syfte att skydda torskbeståndet som här hotades av kollaps.

Bland annat stängdes ett stort område utanför Laholmsbukten helt för fiske, något som gynnat fiskebestånden i Kattegatt, men också varit bra för den biologiska mångfalden på bottnarna som på detta sätt skyddats från fysisk påverkan i form av trålning.

Danmark har samtidigt gjort klart att man vill återuppta fisket, och i dagsläget pågår förhandlingar mellan den danska och den svenska regeringen om detta. Sist frågan var uppe i den svenska riksdagen, i en debatt mellan Jens Holm (V) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), sa statsrådet:

– Sverige och Danmark har inte exakt samma syn, men vi måste komma överens om detta för att komma vidare. Diskussionen pågår, och jag har ingen anledning att här i kammaren i dag gå närmare in i detalj på den.

Länsstyrelsen i Skåne meddelade dock i förra veckan att man vill bilda ett marint reservat av stora delar av det helt fiskefria området och att en reservatsbildningsprocess nu har inletts med ett öppet samråd (pdf) som första steg. I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen:

Förslaget till naturreservat omfattar de delar av det fiskefria området som ligger på skånskt vatten men också ett område strax öster om det fiskefria området och trålgränsen. Området har höga naturvärden och är viktigt för den biologiska mångfalden.

Beslutet välkomnas bland annat av Greenpeace. På Twitter skriver deras talesperson i havsfrågor:

 

 

 

 

_______________

Vill du prenumerera på Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________