I dag lanserades Stockholm Sustainable Finance Centre – ett center som genom forskning, utbildning och kunskapsspridning ska verka för en mer hållbar finansmarknad både i Sverige och internationellt.

Bakom initiativet står Stockholm Environment Institute och Handelshögskolan i Stockholm. Även regeringen finns med på ett hörn som finansiär och har lovat att gå in med 17 miljoner kronor under de kommande tre åren.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger till Effekt att centret kommer sätta Sverige på världskartan ännu tydligare i de här frågorna. Han tror också att regeringen själv kan få stor användning av arbetet som ska utföras här. Som exempel nämner han den utredning som kommer presenteras för regeringen inom kort, där förslag ska lämnas på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. En grön obligation är i sammanhanget en obligation där intäkterna investeras i projekt som bidrar till åtgärder för miljön eller klimatet.

– Den utredningen kommer att ge oss många viktiga pusselbitar, men jag tror också att det här nya centret kommer kunna hjälpa till i det arbetet framöver, säger Per Bolund.

En annan viktig roll för Stockholm Sustainable Finance Centre, enligt finansmarknadsministern, är att underlätta för internationella utbyten, inte minst med utvecklingsländer runt om i världen.

– Det vore fantastiskt bra om det här centret kan bli en en kontaktväg mellan länder, säger Per Bolund.

 

Några timmar innan lanseringen av Stockholm Sustainable Finance Centre gick Greenpeace ut med en ny rapport. I den uppmärksammas att Första–Fjärde AP-fonderna har närmare 13 miljarder av svenskarnas pensionspengar investerade i omkring hälften av de 100 värsta klimatförstörande bolagen i världen.

Effekt frågar Per Bolund hur han ser på detta.

– För det första måste man sätta det här i perspektiv. 13 miljarder är visserligen väldigt mycket pengar, men AP-fonderna omfattar i dag runt tusen miljarder kronor. Så det här är en liten andel av de totala investeringarna. Och tittar man dessutom över tid så har själva fossilandelen väldigt tydligt sjunkit, eftersom AP-fonderna aktivt divesterat från fossila investeringar. Hade de inte gjort det hade andelen varit betydligt högre än vad den är i dag.

Per Bolund fortsätter:

– Därmed inte sagt att vi är framme, utan vi behöver göra mer. Det är just tanken med den nya lagstiftningen, att vi ytterligare ska höja ribban.

Lagstiftningen han pratar om är de ändrade placeringsregler och den moderniserade styrningen av hållbarhetsfrågor i förvaltningen för Första–Fjärde AP-fonderna, som presenterades tidigare i år. Bland annat ska fonderna fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas. Bakom detta står Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, och ambitionen är att de nya reglerna ska börja gälla nästa år.

– Jag tycker det uttalas tydligt från de här sex partierna att vi förväntar oss att svenskt institutionellt kapital ska arbeta på ett sätt som gör att vi uppfyller de svenska åtaganden som gjorts, inte minst Parisavtalet och Agenda 2030. Det går inte att tolka på något annat sätt än att vi förväntar oss att det ska vara en betydligt högre aktivitet framöver och att vi snabbare ska gå bort från det fossila, till de långsiktigt hållbara lösningarna, säger Per Bolund.