I dag är det Earth Hour och det kan därför passa bra med en liten påminnelse om hur läget ser ut vad gäller klimatförändringarna.

Utsläppen fortsätter att accelerera och sker nu snabbare än de worst care-scenarier som forskarna skissade på för några år sedan. Även i Sverige ökar utsläppen (räknade för vad vi konsumerar).

Det gör att vi är ytterst nära att försegla ett öde som innebär sex graders temperaturhöjning inom de närmaste 90 åren. Denna varning kommer från en vetenskaplig konferens som pågått i London under veckan.

Vi har förmodligen redan nått tippunkten för de stora ismassorna, inklusive de på Västantarktis och Grönland som befinner sig i snabb smältning. Eftersom ismassorna fungerar nedkylande innebär smältningen att uppvärmningen tilltar.

En annan tippunkt som är på väg att nås gäller Amazonas regnskogar. Redan nu sker en massdöd av träd vilket får forskarna att frukta att regnskogarna kan komma att sluta ta upp koldioxid och i stället bli en koldioxidkälla. Enligt Will Steffen, chef för Australian National University’s climate change institute:

Around 1.6 billion tonnes of carbon were lost in 2005 from the
rainforest and 2.2 billion tonnes in 2010, which has undone about 10
years of carbon sink activity.

Och så är det fortsatt oro för vad som händer nu när permafrosten släpper greppet om tundran på det norra halvklotet där en kolbomb ligger och väntar på att brisera. Liksom oron för vad försurningen av haven får för effekter. Risken är överhängande för en självförstärkande spiral av snabb klimatförändring.

Men än finns det tid att vända utvecklingen försäkrar man från konferensen.

I kväll kl 20.30–21.30 ”släcker vi för en ljusare framtid på jorden” uppmanar Världsnaturfonden.