I augusti förra året hörde TV4 av sig till Effekts redaktion och bad om en kopia på en artikel som fanns med i nummer 1/2015.

Artikeln handlade om ett skogsprojekt i norra Uganda som fått svidande kritik från den amerikanska tankesmedjan The Oakland Institute. Skogsprojektet är tänkt att minska utsläppen av koldioxid med 25 000 ton om året. Men det är vi i Sverige som kan räkna hem denna minskning, genom att Energimyndigheten i Sverige köper upp utsläppskrediterna från det norska bolaget Green Resources, som ligger bakom skogsplanteringen. Forskare vid The Oakland Institute menar dock att det uppstått markkonflikter i anslutning till projektet, där många människor upplevt att de nekats tillgång till land som de tidigare använt för odling, haft boskap på eller plockat ved från.

TV4:s Kalla Fakta följde upp artikeln genom att skicka en reporter och en fotograf till det berörda området.


Efter att programmet sändes i november erkände Energimyndigheten utan omsvep att det finns flera problem i området som man vill komma till rätta med. Även dåvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) gjorde klart att ”missförhållandena ska åtgärdas”.

För några veckor sedan, i slutet av maj, kunde Energimyndigheten meddela att man tagit fram en handlingsplan för hur det här ska gå till.

– Genom fortsatt engagemang i projektet kan vi ställa tydliga krav på projektägaren Green Resources att genomföra förbättringar som behövs för dem som bor runt reservatet, förklarade Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma i samband med detta.

Någon månad tidigare, i mars, hade samtidigt ny kritik kommit från en av forskarna vid The Oakland Institute som tillsammans med representanter från flera andra organisationer i ett brev till Energimyndigheten ifrågasätter Sveriges fortsatta inblandning i projektet.

The carbon credit purchase contract with Green Resources should be cancelled outright because the Kachung carbon offset plantation project is deeply flawed in nearly all respects.

I Energimyndighetens svar, också från i mars, går att läsa att myndigheten trots allt ändå tror att det går att skapa förbättringar.

At this point we believe that it is better to stay engaged in the project to improve the situation. It is unlikely that a withdrawal from the project would benefit the local population.

Energimyndigheten meddelar nu dock att man har ingått ett tilläggsavtal med Green Resources där företaget åtar sig att genomföra handlingsplanen. Avtalet ger Energimyndigheten rätt att avsluta samarbetet om Green Resources inte skulle leva upp till de krav som specificeras.