»Det kan kännas beskt – men vårt budskap till Sveriges ungdomar är enkelt: Vi står för en jobbigare morgon – men ett bättre liv« skrev den blivande finansministern Magdalena Andersson (S) på SvD Brännpunkt i upptakten på valrörelsen 2013.

Det kommande året skulle Socialdemokraterna och Moderaterna ha många debatter om vem som kunde sätta flest människor i arbete. Genom sänkta skatter, höjd pensionsålder, höjda skatter, 90-dagarsgarantier, nystartsjobb, traineetjänster skulle arbetstimmarna maximeras.

Men i stort sett ingen diskuterade varför? Magdalena Andersson skrev att jobbigare mornar skulle ge »ett bättre liv«, men istället för att anta att livskvalitén skjuter i höjden av att jobba 40 timmar i veckan, kanske diskussionen borde ha handlat om vad ett gott liv är?

I det här numret undersöker Effekt de aspekter som inte diskuterades. Vi befinner oss i en motsägelsefull tid, där automatiseringen och robotar riskerar att göra oss arbetslösa, samtidigt som vi måste begränsa energianvändningen. Är arbetstidsförkortning en möjlig lösning, där vi låter maskinerna göra jobben, tar ut effektivitetsvinsterna i tid snarare än pengar, och därmed blir lediga mer samtidigt som vi inte har råd att köpa nya resurskrävande prylar? Eller kommer klyftorna att öka kraftigt när robotarna skapar massarbetslöshet för flertalet men stora vinster för fåtalet? Vi diskuterar robotar och arbetstidsförkortningen.

Jobbens främsta försvarare är industrifacken. Lars Henriksson – Volvoarbetare och fackligt aktiv – skriver hur det är dags att facken lyfter blicken: det finns inga jobb på en död planet. Samtidigt borde miljörörelsen inse att den får mer makt tillsammans med fackföreningarna.

Grunden för klimatkrisen lades i Storbritannien på 1800-talet, då kol ersatte vattenkraft inom bomullsindustrin. Författaren Andreas Malm har forskat om varför omställningen skedde, och har kommit fram till att det handlar om just arbete. Trots att kolet var dyrt, var det billigare för industriägarna att förlägga fabriken i städerna där det fanns billig arbetskraft, snarare än att betala höga löner för att flytta arbetarna till vattenhjulen på landsbygden. Vi publicerar ett utdrag ur Andreas Malms kommande bok.

Ur innehållet:

  • Sveriges nästa gruvstrid: LKAB vill in i Kaitum fjällurskog
  • Från ax till byxa: Odla kläder i Europa
  • Utan sopor i New York: Hon lever ett liv utan skräp
  • Trädgårdsguide: Sju sätt att mörda

Dessutom:

  • Kultur: Författare mot fossilindustrin
  • Fritid: Till havs med båtpool
  • Krönika: Elin Unnes om robotar vs. odlare
  • Banbrytare: Modernt att bo tillsammans

Beställ genom att mejla redaktion@effektmagasin.se

Pris 69 sek + porto