”This town’s digging our graves
In solid marble above the ground

Maybe our bones will wash away
This city won’t ever drown.”

I tv-serien Treme sjunger Steve Earle om New Orleans efter orkanen Katrina. 80 procent av staden stod under vatten när skyddsbarriärerna brast. Mer än 1 000 personer dog.

Det är snart tio år sedan Katrina ödelade New Orleans, och även om det inte går att koppla en enskild väderhändelse till klimatförändringarna, konstaterar FN:s klimatpanel IPCC att vi får räkna med att extremt höga havsvattennivåer blir vanligare i framtiden. Detta är något som kuststäder måste ta med i sin planering.

Samtidigt som städer behöver anpassa sig till ett varmare klimat, har de en roll att spela när det gäller att minska utsläppen. Eftersom vi blir allt fler som bor tätt ihop utan tillgång till jordbruksmark måste vi även fundera på var maten ska komma ifrån om oljetillgången stryps.

I det här numret söker Effekt efter en hållbar stad. Vi letar bland annat i Los Angeles, Umeå, Köpenhamn, Berlin och Hällnäs, och hittar såväl goda som dåliga exempel.

Om det inte bara ska bli stålstrukturerna som står kvar medan människan sveps bort – som i Steve Earles sång – är det dags att vi på allvar ställer om våra städer.

Ur innehållet:

  • Skattestöd till fossil energi: Varför subventionerar Sverige fordonsdiesel med åtta miljarder per år?
  • Turkanas kamp mot torkan: Reportage från klimatförändringarnas Kenya.
  • Vattenfall mot väggen: Hur ska nya brunkolsdagbrott i Tyskland minska koldioxidutsläppen?
  • Döden på kolonilotten: Jesper Weithz pratar odling med Elin Unnes.

Dessutom:

  • Banbrytare: Ett hus på hjul.
  • Kultur: Klimatkonst.
  • Klimatmat: Visa hänsyn med nässlor.
  • Krönika: Andreas Malm om kapitalismens svavelkanoner.

Beställ genom att mejla redaktion@effektmagasin.se

Pris 69 sek + porto