När festen lider mot sitt slut uppträder ibland följande fenomen: några personer söker desperat efter det sista att dricka. De kramar det sista ur vinboxar och söker i skåpen. Frågar du dem: har ni blivit beroende av alkohol för att orka hålla igång partyt, skulle de sannolikt säga: nej, men det vore så gott med bara lite till.

Den moderna civilisationens jakt på odlingsmark, olja, fosfor, dricksvatten och viktiga metaller kan redan ha trätt in i festens sista timmar. Exakt när enstaka resurser sinar vet ingen. Men att de inte räcker i evighet, det kan inte ens de mest optimistiska marknadsivrarna förneka.

I temat för detta nummer möter Effekt några av resursjaktens ansikten: Sveriges största ekonomibloggare som hävdar att politikerna blivit blinda för de smörjmedel som håller igång det ekonomiska systemet; forskaren som varnar för resurskrig och medborgaren som försökte ta striden mot fossilindustrin, Ove Marklund i Nynäshamn.

Vi granskar också det svenska fossilkapitalet. För medan det officiella Sverige stoltserar med bilden att tillväxten alltmer frikopplas från olja och gas, är verkligheten en helt annan. Obevekligt dränkt i olja tuffar den svenska fordonsparken, stålindustrin, konstgödseljordbruket och värmeproduktionen på.

Ur innehållet:

• Sanningen om Sveriges fossilberoende

• Hemma-hos reportage: Mannen bakom bloggen Cornucopia

• Den skitiga skiffergasen

• Gamla trädgårdsidéer väcks på nytt

• Framtidens ekologiska boende byggs nu

• Bilens makt över samhället

• Dark Mountain har nått Sverige

Dessutom:

• Odling: Så vattnar du rätt

• Fritid: Den gröna sidan av Berlin

• Nyheter: Tillväxtens gränser – när är vi är

• Tävling: Skriv en novell om planetens tillstånd

• Krönikor: Mattias Hagström och Helena Granström

Beställ genom att mejla redaktion@effektmagasin.se

Pris 69 sek + porto