Hur ska vi tänka kring klimatförändringarna?

Från årets första nummer av Effekt:

  • Ö-faddrarna som håller skärgården ren från skräp
  • En pragmatisk tänkare som hoppas på en stillsam revolution – intervju med Sverker Sörlin
  • Stockholms universitet divesterar
  • Åter till jorden – ett utdrag ur David Jonstads nya bok
  • Vad vi menar när vi talar resiliens
  • Faran med självhushållning
  • Rebellen från Sápmi – intervju med Maxida Märak
  • De svenska idéproducenterna
  • Sätt prylarna på banken – Effekt besöker en fritidsbank där alla kan låna och där allt är gratis

Beställ genom att mejla redaktion@effektmagasin.se

Pris 69 sek + porto