Finlands naturskyddsförbund, som är landets största självständiga miljöorganisationen, vill att Finland inför en flygskatt, det här rapporterar Yle Nyheter.

Enligt en opinionsundersökning som organisationen låtit göra stöder 52 procent av finländarna en flygskatt. Ett liknande resultat, 53 procent, ska tidningen Helsingin Sanomat ha fått när de ställde frågan.

– Det betyder att medborgarna kräver att myndigheterna tar ansvar för att begränsa utsläppen. Flygtrafiken kan inte längre vara klimatpolitikens fripassagerare, säger Otto Bruun, sakkunnig på Finlands naturskyddsförbund, till Yle Nyheter.