Det schweiziska återförsäkringsbolaget Swiss Re presenterade i förra veckan statistik över hur stora kostnaderna har varit för de naturkatastrofer som skett under året. Även de betydligt lägre kostnaderna för katastrofer direkt orsakade av människan har räknats med.

I år landar den sammanlagda notan på 306 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 188 miljarder dollar under 2016 och 190 miljarder dollar som ett snitt de senaste tio åren.

Av allt som gått förlorat var det kostnader på runt 136 miljarder som var försäkrade.

Swiss Re ger följande förklaring till att årets nota blev ovanligt hög:

The accumulation of economic and insured losses ramped up in the second half of the year, due primarily to the three hurricanes – Harvey, Irma and Maria – that hit the US and the Caribbean, and wildfires in California.

Globalt beräknas att fler än 11 000 människor dött eller försvunnit i katastrofhändelser under året, vilket är ungefär lika många som förra året.