Länsstyrelsen i Norrbotten har i veckan fattat beslut om att bilda två nya naturreservat i länet, samt också att utvidga åtta redan existerande reservat.

Ett av de nya områden som nu skyddas är Kallfjärden, som ligger i norra delen av Piteå kommun. Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande:

Här finns 18 öar samt ett antal mindre skär och grund i det allra yttersta havsbandet. Under ytan väntar ett varierat landskap med allt ifrån klippiga rev till långsträckta sten-och sandbottnar där fiskar som till exempel harr trivs bra. Undervattensmiljön i området anses vara så rik och betydelsefull att den särskilt bör skyddas, och därför har Kallfjärden blivit utnämnt som Norrbottens läns allra första marina naturreservat i Bottenviken.

Då det gäller öarna i området täcks vissa av urskogsliknande skogar medan andra främst består av klippor, sten och grus.

Per-Anders Jonsson, chef på länsstyrelsens naturskyddsenhet, säger i pressmeddelandet:

– Vi har en unik skärgård i Norrbotten med många stora biologiska värden. Genom att regeringen nu satsar särskilt på havsmiljön kan vi säkerställa att dessa värden bevaras. Det handlar bland annat om att säkra tillgången på ekosystemtjänster som tillgång på fisk att äta och rent vatten att bada i. De här nybildade naturreservaten bidrar till att vi även i framtiden kan  få uppleva ett friluftsliv i en orörd skärgårdsnatur.