I dag publicerade Naturvårdsverket ny statistik vad gäller de svenska växthusgasutsläppen. Under 2015 släpptes 53,4 miljoner ton ut, en liten minskning jämfört med de 53,8 miljoner ton som släpptes ut under 2014.

– Vi måste öka takten i klimatarbetet för att nå de långsiktiga målen, kommenterar Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Långsiktigt sett ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium senast år 2045 vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. Det kom den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningen (pdf) fram till tidigare i år. Naturvårdsverkets siffror för 2015 visar att Sverige nått -25 procent jämfört med 1990.

Många ifrågasätter dock om Miljömålsberedningens målsättning är tillräckligt ambitiös. Greenpeace, som nyligen publicerade en rapport (pdf) om vad det i Paris överenskomna 1,5-gradersmålet skulle innebära för Sverige (räknat enbart i koldioxidutsläpp), menar att Sverige i nuvarande takt bränner hela sin återstående del av den globala klimatbudgeten på endast sju år.

Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energifrågor på Greenpeace, skrev häromveckan på Effekts debattsida:

Om man fördelar utsläppen lika på världens invånare är Sveriges återstående budget under resten av århundradet 280 miljoner ton. (Om man tar hänsyn till historiskt ansvar och länders olika förutsättningar blir Sveriges budget sannolikt mindre.) Sverige kan alltså släppa ut tre miljoner ton koldioxid per år, men släpper i dag ut mer än 40.