I Göteborgsposten har den senaste veckan Naturskyddsföreningen debatterat med Centerpartiet om huruvida Sverige borde införa en flygskatt i syfte att minska växthusgasutsläppen från denna sektor.

Det var i slutet av förra året som betänkandet En svensk flygskatt (pdf) överlämnades till regeringen. Här föreslås följande upplägg:

  • 80 kronor i skatt för en flygresa helt inom Europa.
  • 280 kronor i skatt för en flygresa som går till en annan världsdel än Europa med ett avstånd kortare än 6 000 kilometer från Stockholm/Arlanda.
  • 430 kronor i skatt för en flygresa som går till en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från Stockholm/Arlanda.

Enligt utredningen blir nettoeffekten av en sådan skatt en årlig utsläppsminskning med mellan 70 000 ton och 180 000 ton räknat i koldioxidekvivalenter. Då har hänsyn tagits både till flygets höghöjdseffekter (vilket innebär större klimatpåverkan) och det faktum att en viss överflyttning kommer ske till andra trafikslag så som bil, tåg och buss.

En viss överflyttning av passagerare kan också tänkas ske till gränsnära flygplatser, främst i Öresundsregionen. Men enligt utredningen bedöms effekten av detta bli liten eftersom utbudet av flygresor ofta skiljer sig åt mellan flygplatserna.

Utredaren påpekar samtidigt att skatten endast bedöms minska själva ökningen av antalet passagerare. Flyget sätter nya passagerarrekord i princip varje år, och även om det införs en skatt den 1 januari 2018 enligt ovan nämnda förslag så kommer enligt prognoserna alltså fler människor att flyga det året än tidigare år.

Så till debatten i Göteborgsposten.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, skriver i sin inledande debattartikel att en flygskatt skulle kunna ”effektivisera resandet, få bukt med den ständigt ökande utsläppskurvan från flyget i Sverige, och generera mer resurser till alternativa färdmedel – främst till underhåll av tågtrafiken”.

I en replik svarar de centerpartistiska riksdagsledamöterna Rickard Nordin och Anders Åkesson att ”klimateffekten av en svensk flygskatt kan mätas i promille” samt att ”fler kommer välja att ta bilen och att flygresorna kommer flytta till våra grannländer”. Det som gör riktig klimatskillnad skulle enligt Rickard Nordin och Anders Åkesson i stället vara ”miljöanpassade landningsavgifter, krav på mer förnybart i tankarna och internationella regler som sänker utsläppen globalt”.

Johanna Sandahl skriver i sin slutreplik att hon håller med om att en flygskatt inte ensamt kan lösa problemen med ökade utsläpp från flyg. Hon menar att det dock inte talar emot en flygskatt, utan snarast för att ytterligare initiativ behövs. ”Centerpartiets förslag om landningsavgifter är till exempel intressant om man lyckas nå en politisk majoritet för detta” skriver Johanna Sandahl och påpekar sedan att även en ökad användning av biodrivmedel och internationella regler behövs – hon tillägger dock: ”men det räcker absolut inte som enskilda svar på problemet”.

Remissvaren då det gäller utredningen om en svensk flygskatt ska ha inkommit till regeringen senast den 1 mars.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________