Den 13 – 15 april samlas lokala producenter, skogsbrukare, jordbrukare, studenter, stadsodlare, aktivister, politiker, föreningar och entreprenörer i Ockelbo för att diskutera naturbrukets roll som en del av lösningen i omställningen mot ett rättvist, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle i Sverige och världen.

Konferensen utgår från att vi behöver skapa en ny landsbygdspolitik som också är en ny jordbruks- och skogsbrukspolitik som också är en ny livsmedelspolitik men dessutom en ny klimatpolitik och en ny näringspolitik. För att denna utveckling ska bli rättvis och hållbar är det viktigt att vi gör våra röster hörda.

Naturbrukskonferensen 2012 är den tredje konferensen sedan 2010 då Jordens Vänner utlyste ”Mat- och naturbruksuppropet – återta makten över maten och naturbruket”. De två tidigare hölls i Ransby och Ramsele. På uppdrag av de tidigare konferenserna bjuder vi nu in till en fortsättning på mobiliseringen för ett rättvist och hållbart bruk av naturresurserna.

Naturbrukskonferensen är en del av en global kamp, och startskottet i budkaveln ”Det finns ingen Plan(et)B – Rättvis och hållbar omställning nu!”. Budkaveln är folkrörelsernas upptakt inför FN:s konferens om hållbar utveckling Rio+20 i juni.