Sverige och världen behöver en livskraftig landsbygd där människor har
makten att ta tillvara på naturens förutsättningar på ett hållbart sätt.
Ett samarbete mellan land och stad behövs för en rättvis omställning av
samhället. Den gemensamma välfärden och miljövärden måste ställas före
vinstintressen. Därför välkomnas inför valet 2014 alla intresserade till
den fjärde Naturbrukskonferensen i Kinnekulle 5 – 7 april 2013.

På naturbrukskonferenserna samlas människor och rörelser från olika delar
av landet som engagerar sig för skogsbruket, jordbruket, maten och
landsbygdens framtid. Det har gjorts sedan 2010 genom konferenser i Ransby
i Värmland, Ramsele i Ångermanland och Ockelbo i Gästrikland. Detta för
att utbyta erfarenheter och samarbeta för en samhällsförändring. Ett
samarbete som bärs fram både av en tilltro att skapa förändringar
tillsammans, stärka naturbrukets och landsbygdens ekonomiska ställning och
ändra den landsbygdsfientliga politiken.

På Kinnekulle kommer både frågor om praktiska metoder, ekonomiska och
politiska former för samhällsförändring tas upp med studiebesök och många
kulturella uttryck. Programmet växer fram på initiativ av lokala krafter
och aktiva intresserade av naturbruk och landsbygdens framtid.

Hur kan vi skydda skogen och ersätta kalhyggen med kontinuitetsskogsbruk
från norr till söder? Jord- och skogsbruket behöver ställas om så att nya
bönder etablera ekonomiskt lönsamma och miljömässigt hållbara företag!
Rädda kustfisket! Hur kan vi odla på landet och i staden? Konsumenter och
producenter måste enas och samarbeta mot industrimaten! Vi vill samla
människor i glesbygd och stad mot centraliseringspolitiken! Detta är några
av de ämnen vi vill ta upp.

Praktisk information
Vi börjar fredag den 5 april med drop-in från kl 11, och den första
programpunkten börjar kl 12. Mötet avslutas kl 14 på söndag. För tågtider
till Hällekis kolla www.resplus.se eller www.sj.se.
Deltagande kostar 350 kr; Då ingår mat. Boende försöker vi ordna så att
golvplats kommer att finnas. För dem som så önskar finns det vandrarhem av
god standard inom konferensområdet.

Vi håller på att jobba med förberedelserna, och långt ifrån allt är
spikat. Gå in på www.naturbrukskonferensen.se för den senaste
informationen! Ett anmälningsformulär kommer att läggas ut där snart.

Naturbrukskonferensen anordnas av: Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen Götene,
Studiefrämjandet, MST Stödgrupp