I dag kommer regeringen föreslå för riksdagen att en ny nationalpark ska bildas runt sjön Åsnen i Småland. Om allt går enligt planerna blir området Sveriges 30:e nationalpark.

Den föreslagna nationalparken omfattar 1 873 hektar, varav 1 390 hektar är vatten och 483 hektar är land. På Facebook skriver miljöminister Karolina Skog (MP) med anledning av beslutet:

Nationalparkerna är det absolut finaste vi har i naturväg i Sverige. (…) Det är verkligen inte varje dag detta sker, senaste gången var 2009. Därför känns den här dagen extra speciell, att som Sveriges miljöminister få lämna över förslaget till Riksdagen.

Arbetet med den nya nationalparken, Åsnens nationalpark, påbörjades redan 2011. Området ligger i södra Småland och representerar ett sydsvenskt slättlandskap med insjöskärgård, ett rikt fågelliv, gammal bokskog, ovanliga svampar, mossor och lavar.

 

********

Mer i Effekt: Bildspel: Här är alla Sveriges nationalparker