Miljöpartiet presenterar i dag nya förslag som är tänkta att få fler att cykla, det skriver Dagens Nyheter.

Dels handlar det om att arbetsgivare ska kunna erbjuda sina anställda cyklar utan att det ska beskattas som en förmån, dels att det friskvårdsbidrag som erbjuds hos en del företag ska kunna användas till köp eller hyra av cykel.

– Det är orimligt att du kan använda friskvårdsbidraget för att sitta still på en spinningcykel men inte för att cykla till och från jobbet, säger Gustav Fridolin till Dagens Nyheter.

Att få fler att cykla genom sådana här åtgärder är något som även Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, lyfte fram i sin delrapportering som nyligen publicerades. Svante Axelsson menar att potentialen för att en skattefri cykelförmån förmår fler att börja cykelpendla är stor:

Ekonomiska styrmedel och incitament är en viktig del i
arbetet för att få fler arbetspendlare att välja cykel eller kollektivtrafik framför bilen till och från arbetet. Ökad cykling ger samhällsekonomiska vinster tack vare minskade utsläpp, positiva hälsoeffekter, minskad trängsel samt ökade möjligheter att planera städer mer yteffektivt.

För att arbetspendlingen med cykel på allvar ska kunna konkurrera med bilen behöver den jämställas även ur förmånssynpunkt. Genom att införa en skattefri cykelförmån blir det möjligt för arbetsgivare att exempelvis subventionera inköp av cyklar, leasingcyklar, utrustning och årlig cykelservice. Förmånen skulle till exempel kunna inordnas i dagens regelverk för personalvårdsförmåner under motion och friskvård.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________