Monokultur är motsatsen till permakultur.
Monokultur är inget problem, så länge man har olja.
Monokultur är frånvaron av andras gnäll.
Monokultur är ghetto.
Monokultur är Disney jorden runt.
Monokultur är utarmande för jorden.
Monokultur är P1, P1 och P1 utan paus för The Ghost of a Thousand.
Monokultur är när bara rädisorna gror.
Monokultur är ett hot mot världens fattiga.
Monokultur är certifierade fröer.
Monokultur är när bara flicka och pojke får gifta till sig tronen.
Monokultur är tidseffektivt.
Monokultur är kostnadseffektivt.
Monokultur är effektiv på fler sätt än så.
Monokultur är AC/DC i varje paus på en fotbollsarena.
Monokultur är skit.
Monokultur är god avkastning.
Monokultur är när de fria dagstidningarna gör samma val.
Monokultur är granne med skörbjugg.
Monokultur är vetefält eller granskog för avverkning – enligt Wikipedia.
Monokultur är Tredje Riket.
Monokultur är ett registrerat varumärke.
Monokultur är i nöd och lust.
Monokultur är Amen.
Monokultur är till sin natur naturfientlig.
Monokultur är årets designmåste för dig som har smak.