Effekt intervjuade nyligen professor Johan Rockström med anledning av det förslag som han riktat till den regering som kommer bildas efter riksdagsvalet i september.

Hans förslag är följande:

Inom ramen för den nya svenska klimatlagen, bör nu en vetenskaplig kommission omedelbart sättas upp för att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens mål – netto-noll utsläpp 2045, inte räcker.

För att ta reda på om det finns något stöd för denna idé så har Effekt frågat ett antal aktörer om hur man ser på detta. Bland annat har frågan gått till alla riksdagspartier som satt med i Miljömålsberedningen, vilket var där man under 2016 kom överens om det långsiktiga målet om netto-noll i utsläpp till år 2045.

 

Maria Malmer Stenergard är miljö- och jordbrukspolitisk talesperson för Moderaterna.

Hur ser Moderaterna på förslaget från Rockström om att sätta upp en vetenskaplig kommission i syfte att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål? Och hur ser Moderaterna på Rockströms slutsats att det svenska klimatmålet kommer behöva skärpas för att vara i linje med Parisavtalet?

Moderaterna står bakom överenskommelsen i Miljömålsberedningen och därmed världens kanske tuffaste klimatmål. Fokus nu måste vara på att nå dessa. Självklart är det samtidigt nödvändigt att vi följer utvecklingen noga, såväl nationellt som globalt. Klimatutmaningen kräver en effektiv politik som faktiskt levererar resultat. Att de svenska utsläppen har ökat två år i rad, enligt Statistiska centralbyrån, är mycket allvarligt.

 

______

Effekt kommer fram till valet den 9 september att presentera fler aktörers tankar kring detta förslag.

Läs också: