I dag presenterade regeringen ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (pdf).

Ramverket innehåller bland annat ett långsiktigt mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Här finns även delmål för år 2030 och 2040.

Regeringen föreslår också att en klimatlag ska införas, detta i syfte att lagfästa att nuvarande och kommande regeringars klimatpolitik ska utgå ifrån de uppsatta klimatmålen. Varje år ska exempelvis regeringen presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen och i början av varje mandatperiod ska man ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

Från miljörörelsens sida välkomnar man förslaget om en ny klimatlag. Men man menar samtidigt att måldatumet år 2045 är alltför sent för ett land med så goda förutsättningar som Sverige.

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, säger i ett pressmeddelande:

– De nuvarande målen för nettonollutsläpp 2045 ska betraktas som ett golv. Ska vi nå Parisavtalets mål måste Sverige minska utsläppen ännu snabbare. Förslaget om en klimatlag kan bli en försäkran om att svensk klimatpolitik kan öka sina ambitioner och att klimatansvar måste genomsyra alla politiska beslut.

Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF, säger i ett pressmeddelande:

– Att Sverige lägger in en högre växel mot det fossilfria välfärdssamhället bidrar till hälsa, nya jobbmöjligheter, lägre importberoende av fossila bränslen och konkurrens- och innovationskraft gentemot omvärlden. Sverige kan nå nettonollutsläpp redan 2030 och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Rolf Lindahl, klimattalesperson på Greenpeace, skriver i ett blogginlägg:

Klimathänsyn måste genomsyra alla politikområden och i varje politiskt beslut måste klimatet ges tyngd och företräde. Det räcker inte att klimatpolitiken utgår från klimatmålen. Varje minister är biträdande klimatminister. Förhoppningsvis kan klimatlagen leda till precis detta.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________