Sakta men säkert ökar stöder för personliga utsläppskvoter/ransonering

I februari beslutade Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, att driva frågan inom Miljöpartiet. På partiets kongress i helgen låg därför en motion om att dels utreda ett system med personliga utsläppsrätter, dels arbeta för ett införande både i Sverige och i EU.

Med en stor majoritet beslöt kongressen att MP ska verka för att det genomförs en statlig utredning om hur ett system med personliga utsläppsrätter skulle kunna genomföras i Sverige. Förslaget om att också verka för ett införande fick dock inte en majoritet bakom sig.

Grön Ungdoms hemsida kommenterar deras språkrör Björn Lindgren:

– Motionen om personliga utsläppsrätter har engagerat många i Grön Ungdom
och det är oerhört glädjande att det arbetet har gett resultat. Förutom
att personliga utsläppsrätter garanterar tillräckliga
utsläppsminskningar och är en tydlig och engagerande väg för människor
att minska sina utsläpp skulle det även leda till en ökad omfördelning
mellan rika och fattiga. Grön Ungdom har under kongressen sänt ett
tydligt budskap till Miljöpartiet att vi borde slå två flugor i en smäll
och se till att vår gröna omställning också gör samhället mer rättvist
och jämlikt.

Gustav Fridolin, Miljöpartiets nya språkrör, har sagt sig vara ”smygförälskad” i ransoneringsidén, vilket bådar gott för att åtminstone få igång en debatt om detta i klimatpolitiken.

Sedan tidigare vill även Vänsterpartiet verka för en utredning av ett ranonseringssystem.