Det statliga bolaget Swedavia äger och driver i dag tio flygplatser i landet (Kiruna, Luleå, Umeå, Åre Östersund, Stockholm Arlanda, Bromma Stockholm, Göteborg Landvetter, Visby, Ronneby samt Malmö).

Under helåret 2017 hade dessa flygplatser 41,9 miljoner passagerare, vilket var en ökning med 6,1 procent jämfört med året innan.

När det kommer till Swedavias ansvar för denna utveckling så publicerade forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet i somras en rapport om mindre reformer som kan sättas in för att skapa ett mer miljöanpassat resande (pdf). I rapporten, som är framtagen på uppdrag av Trafikverket, konstateras dels att Swedavia i dagsläget inte har något som helst ansvar för att påverka resenärers val av transportslag, dels att Swedavias utåtriktade kommunikation inte ger uttryck för att ökningen av flygresandet i sig är ett problem. Men detta skulle kunna ändras på, skriver IVL:

För Swedavias del skulle det kunna innebära ett ansvar för att informera om flygets skadeverkningar, till exempel om klimateffekter av flygningar på hög höjd.

Detta förslag verkar Miljöpartiet ha tagit fasta på. Under söndagen, på DN debatt, skriver partiets språkrör Isabella Lövin att de svenska klimatmålen borde föra med sig att Swedavia ges ett nytt uppdrag:

För att bidra till önskade beteendeförändringar föreslår Miljöpartiet att Swedavia genom statens ägaranvisning får ansvar för att informera om flygets negativa klimatpåverkan, både genom användning av fossila bränslen och höghöjdseffekter och arbeta aktivt med att minska människors behov av flygresande.