Effekt intervjuade nyligen professor Johan Rockström med anledning av det förslag som han riktat till den regering som kommer bildas efter riksdagsvalet i september.

Hans förslag är följande:

Inom ramen för den nya svenska klimatlagen, bör nu en vetenskaplig kommission omedelbart sättas upp för att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens mål – netto-noll utsläpp 2045, inte räcker.

För att ta reda på om det finns något stöd för denna idé så har Effekt frågat ett antal aktörer om hur man ser på detta. Bland annat har frågan gått till alla riksdagspartier som satt med i Miljömålsberedningen, vilket var där man från början kom överens om det långsiktiga målet om netto-noll i utsläpp till år 2045.

 

Isabella Lövin är språkrör för Miljöpartiet. Hon är även minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Hur ser Miljöpartiet på förslaget från Rockström om att sätta upp en vetenskaplig kommission i syfte att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål? Och hur ser Miljöpartiet på Rockströms slutsats att det svenska klimatmålet kommer behöva skärpas för att vara i linje med Parisavtalet?

Alla länder som skrivit under klimatavtalet har förbundit sig att kontinuerligt revidera sina åtaganden för att säkerställa att målet om att hålla temperaturökningen väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grader, kan nås. Vi vet att ländernas åtaganden idag inte är tillräckliga för att nå målet och att ambitionshöjningar kommer att bli nödvändiga. Det här kommer högst sannolikt att bli än mer tydligt i höst när FN:s klimatpanel IPCC ska presentera sin rapport om hur världens länder ligger till i ambitionen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Mycket tyder på att det då krävs rejäla ambitionshöjningar.

I ljuset av detta är det en intressant idé att tillsätta en vetenskaplig kommission som kan analysera vad det betyder för Sverige och ge förslag på hur en ambitionshöjning skulle kunna se ut. För Miljöpartiet är det självklart att Sverige ska göra vad vi kan för att nå målen inom Parisavtalet. I regering har vi också nyligen tillsatt en utredning om negativa utsläpp. Enligt klimatmålet ska Sverige ha negativa utsläpp senast 2045, men jag vill att vi kommer framåt i det arbetet tidigare än så.

 

______

Effekt kommer fram till valet den 9 september att presentera fler aktörers tankar kring detta förslag.

Läs också: