I samband med Miljöpartiets kongress som hölls i Västerås i helgen så presenterade partiet ett antal nya förslag tänkta att leda till minskad nedskräpning både på land och till havs.

Bland annat vill Miljöpartiet att den som kastar småskräp så som fimpar och snus på marken ska kunna få böter. I dag är dessa skräp undantagna den nedskräpningsbot som kan ges.

Miljöpartiet vill även att vissa engångsartiklar av plast, som kan ersättas av ett ur livscykelperspektiv bättre material, ska förbjudas. Man vill också införa en skatt på alla engångsartiklar som orsakar nedskräpning, oavsett material, så som take away-förpackningar, plastlock och muggar.