Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist meddelade i veckan via DN debatt att myndigheten tänker pausa inventeringen av skogsområden med mycket höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, i nordvästra Sverige.

Hur lång pausen blir vill Skogsstyrelsen inte säga. Den ”gäller tills annat är beslutat”, skriver myndigheten på sin Facebooksida.

Beskedet har resulterat i massiv kritik från de tre största miljöorganisationerna i Sverige.

– Det här är ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige på länge. Effekten blir att särskilt skyddsvärd och känslig skog, där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter, riskerar att avverkas, säger Naturskyddsföreningens ordförande, Johanna Sandahl, i en presskommentar.

I en replik på DN debatt skriver Johanna Sandahl vidare:

Trots att regeringen tydligt uttalat en ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, så kommer detta myndighetsbeslut leda till just det. Klarar inte Skogsstyrelsen att göra sitt jobb, återstår det att kräva svar av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog: Hur ska den svenska skogen skyddas?

Världsnaturfonden WWF skriver i ett pressmeddelande att beskedet är mycket överraskande och bidrar till att både försena och försvåra möjligheterna för Sverige att leva upp till sina miljömål:

Sveriges mest opåverkade skogar finns i denna del av landet och tyvärr har vi inte tillräckligt bra kunskap om vilka naturvärden som finns och var. Då en stor del av de värdefulla skogar som finns i regionen inte är kända, innebär detta att det redan sker och riskerar att fortsätta ske avverkningar av värdefulla skogar i strid med miljömålen för skogen.

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige, säger i ett pressmeddelande att förtroendet för Herman Sundqvist nu är kört i botten:

– Det är miljöskandal utan dess like. Det här ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige. Skogsstyrelsens beslut strider mot regeringens politik och måste dras tillbaka. Om de inte gör det bör generaldirektör Herman Sundqvist avgå.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________