I går presenterade regeringen en handlingsplan (pdf) som är kopplad till den nationella livsmedelsstrategi (pdf) som lanserades i förra veckan.

Handlingsplanen innehåller ett 40-tal insatser för att uppnå målsättningarna i livsmedelsstrategin. Bland annat finns här mål för ekologiskt jordbruk:

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Målen välkomnas av Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, som säger i en presskommentar:

– Ekologiskt lantbruk gynnar miljön, håller landsbygden levande, föryngrar lantbruket, främjar djurvälfärd och ökar lönsamheten i hela det svenska lantbruket. Nu förväntar vi oss konkreta satsningar som underlättar för fler bönder att ställa om till ekologisk produktion, först och främst mer pengar till bönder som vill ställa om.

Även Världsnaturfonden WWF ser positivt på ekomålen, men Anna Richert, WWF:s talesperson i matfrågor, säger i en presskommentar att handlingsplanen som helhet är otillräcklig:

– Vi efterlyser fortsatt politiskt mod vad gäller åtgärder och budgetmedel för att hålla oss inom ramen för en planet med maten vi äter. Viktiga områden som vi saknar är en handlingsplan för halverad och bättre köttkonsumtion samt tydliga kopplingar till uppfyllandet av FN:s miljömål Agenda 2030.

Under 2015 brukades 17 procent av Sveriges totala areal jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Den ekologiskt brukade marken bestod av 398 800 hektar åkermark och 120 400 hektar betesmark som antingen var ekologisk eller under omställning till ekologisk produktion, enligt statistik från Jordbruksverket.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________