Under torsdagen meddelade regeringen att man startar upp Miljömålsberedningen igen. Uppdraget denna gång blir att ta fram en strategi för att vända den negativa trenden i Sveriges havsmiljö.

Miljömålsberedningen inrättades i juli 2010 för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika miljöfrågor. Beredningen är parlamentariskt sammansatt med riksdagsledamöter från både regerings- och oppositionspartierna. I beredningen ingår även sakkunniga från departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringsliv eller intresseorganisationer. Sitt senaste uppdrag, som gick ut på att ta fram en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, blev man klara med sommaren 2016.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att målet denna gång är att skapa förutsättningar för en bred politisk enighet för de åtgärder som krävs för hållbara hav längs Sveriges kuster.

Riksdagsledamoten och marinbiologen Emma Nohrén (MP) har utsetts till ny ordförande i Miljömålsberedningen. Övriga riksdagsledamöter, samt sakkunniga, kommer utses efter valet. Uppdraget gäller fram till december 2020.