Minst 30 miljarder kronor per år – tre gånger mer än miljö- och klimatsatsningarna i regeringens budget för 2018 – går årligen till att subventionera klimatskadliga aktiviteter. Det här slår Naturskyddsföreningen fast i en ny rapport (pdf) som presenterades under torsdagen.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen menar att subventionerna, som till exempel utgörs av skatteundantag för fossila bränslen, skattebefrielse för utrikesflyget och icke prissatt klimatpåverkan från livsmedel, undergräver effekten av andra klimatsatsningar. I ett pressmeddelande säger hon:

– Inför valet kräver vi att alla partier medger problemet och stakar ut en plan för att fasa ut merparten av de klimatskadliga subventionerna under den kommande mandatperioden.