För de allra flesta människor i Sverige är det fullt praktiskt möjligt att glömma hur maten vi äter kommer till. Mataffärer eller för den delen matkassar levererade hem till folks dörrar har liksom ingenting som påminner om åkrar, jord och – gödsel.

Vi har tidigare skrivit om peak fosfor och hur viktigt det är att återföra näringsämnen till jorden i stället för att till exempel spola ut dem i haven.
Några som har fattat detta är Hultabygdens kretsloppsförening. En uträkning visade att den näring som fördes bord från gården Hulta Norrgård när deras livsmedels såldes motsvarade avföringen från ungefär lika många människor som bor i byn. Ett tjugotal hushåll fick urinseparerande toaletter och med hjälp av slam och urin från trakten behövde man plötsligt inte längre köpa in någon gödsel utifrån.

Sverige har, ska sägas, arbetat för att det ska bli mer av detta. Men nu sätter EU stopp, skriver ATL. Från 2012 kommer inte längre Hulta Norrgård eller någon annan Kravodlare att få använda källsorterat urin som gödsel.
Orsaken? Det kan uppfattas som äckligt av konsumenterna, menar EU.

Man får anta att de äckelmagade konsumenterna tycker bättre om kemiska gödningsmedel baserade på fossil olja eller att de inte har något emot att bada i grön gegga när näringsämnen sedan spolas ut i haven? Morötterna är ju i alla fall fräscha.

Men människan har inte alltid varit lika paniskt rädd för sin egen avföring. Enligt den toa-fixerade bloggen Loology var det inte ovanligt att delar av bostadshyran i Japan och Italien betalades i exkrementer i slutet av 1800-talet, eftersom de hade ett värde som gödningsmedel. Till exempel kunde ett fattigt hushåll med tre personer boende i ett rum få sin hyra halverad om de betalade i, ja, kiss och bajs.

I Indien finns också exempel på hur man i dag betalar människor för att gå på toa. När jag för Effekts räkning intervjuade forskaren Arno Rosemarin i nr 3-4/2010 om peak fosfor, menade han att just detta är framtiden. Glöm femkronorna för att betala kisspausen på stan. Näring kommer att vara alldeles för värdefull för att spolas bort.

Läs också Ylven, Supermiljöbloggen och Cornucopia om samma fråga. Den sistnämnde uppmanar till protestaktioner genom att kissa på åkrar och fruktträd och bärbuskar hemma i trädgårdarna.