I det senaste numret av Ordfront Magasin skriver jag om Mark Lynas och hans omvändning från miljöguru till teknofil. Artikeln finns att läsa här. I korthet omfamnar min gamla idol numer allt sådant som jag själv är ytterst kritisk mot: mer komplexitet, mer tillväxt, mer kärnkraft, mer industrijordbruk och så vidare. Eller som Cornucopia sammanfattar Lynas budskap i en kommentar:

Full fart framåt. Inget tal om omställning, utan tvärt om en högre växel. Allt gammalt, lokalt eller giftfritt är dåligt, allt nytt och artificiellt är bra! Speciellt kärnkraft och helst artificiellt laboratorieskapat liv, inget GMO-trams, utan riktigt hard-core artificiella arter.

Ändå vill jag ge Mark Lynas kredd, för att han faktiskt vågar driva idén om ekomodernisering fullt ut. Vill vi behålla ett samhälle där 80 procent eller mer bor i städer, där alla kan ha sin egen bil, flyga på semester, konsumera billiga varor från resten av världen, få sin lön höjd varje år och så vidare? Då är det Mark Lynas utopi/dystopi som gäller. Det går inte att få någon lightversion i form av en trevlig ekotopi. Det är massiv teknofiering av samhället som väntar, inte sällan med hittills ännu oupptäckt eller oprövad teknik. Det är en biosfär som i många delar kontrolleras av storföretagen och där det mesta av maten vi äter är genmodifierad och odlad med kemikalier och konstgödsel. Dessutom måste vi ägna oss åt en hel del storskaliga kemiexperimient med atmosfären. För att inte tala om alla tusentals nya kärnkraftverk…

Den 14–16 mars kommer Mark Lynas till Sverige. Det kommer nog att bli spännande möten. Framför allt är jag nyfiken på vilka som kommer att sluta upp bakom honom och om han kan provocera fram en debatt där fler tvingas välja sida: ekomodernisering eller ekologisk omställning på djupet. Jag tror det skulle vara nyttigt för vår svenska klimatdebatt där alltför många tror sig kunna plocka de trevligaste bitarna ur två helt oförenliga visioner.