Mark Lynas får oss att välja sida

I det senaste numret av Ordfront Magasin skriver jag om Mark Lynas och hans omvändning från miljöguru till teknofil. Artikeln finns att läsa här. I korthet omfamnar min gamla idol numer allt sådant som jag själv är ytterst kritisk mot: mer komplexitet, mer tillväxt, mer kärnkraft, mer industrijordbruk och så vidare. Eller som Cornucopia sammanfattar Lynas budskap i en kommentar:

Full fart framåt. Inget tal om omställning, utan tvärt om en högre växel. Allt gammalt, lokalt eller giftfritt är dåligt, allt nytt och artificiellt är bra! Speciellt kärnkraft och helst artificiellt laboratorieskapat liv, inget GMO-trams, utan riktigt hard-core artificiella arter.

Ändå vill jag ge Mark Lynas kredd, för att han faktiskt vågar driva idén om ekomodernisering fullt ut. Vill vi behålla ett samhälle där 80 procent eller mer bor i städer, där alla kan ha sin egen bil, flyga på semester, konsumera billiga varor från resten av världen, få sin lön höjd varje år och så vidare? Då är det Mark Lynas utopi/dystopi som gäller. Det går inte att få någon lightversion i form av en trevlig ekotopi. Det är massiv teknofiering av samhället som väntar, inte sällan med hittills ännu oupptäckt eller oprövad teknik. Det är en biosfär som i många delar kontrolleras av storföretagen och där det mesta av maten vi äter är genmodifierad och odlad med kemikalier och konstgödsel. Dessutom måste vi ägna oss åt en hel del storskaliga kemiexperimient med atmosfären. För att inte tala om alla tusentals nya kärnkraftverk...

Den 14–16 mars kommer Mark Lynas till Sverige. Det kommer nog att bli spännande möten. Framför allt är jag nyfiken på vilka som kommer att sluta upp bakom honom och om han kan provocera fram en debatt där fler tvingas välja sida: ekomodernisering eller ekologisk omställning på djupet. Jag tror det skulle vara nyttigt för vår svenska klimatdebatt där alltför många tror sig kunna plocka de trevligaste bitarna ur två helt oförenliga visioner.

Kommentarer

Skrivet av kan den 27 feb 2012 - 23:07.

När jag läser detta får jag en bild av hjulspår på en omvägsslinga som körs djupare och djupare helt i onödan.

Jag tror inte det finns någon motsättning mellan att vara å ena sidan för utbyggnad av kärnkraft och å andra sidan för en rad omställningsprojekt genom regler, skatter och livsstilsförändringar. Vi behöver båda två, samtidigt, i full fart. Det är inte antingen eller. Den politiska utmaningen är att tvinga fram politiska åtgärder för båda och!

Skrivet av Gäst den 1 mar 2012 - 03:12.

förvånande första kommentar. var kommer denna apokalytiska kärlek till civilisationen ifrån!?

Skrivet av Bo V Herlin den 28 feb 2012 - 10:52.

All ny teknik måste prövas genom upprepade experiment i miljöer som liknar de som tekniken är avsedd att användas i eftersom det, på grund av i stort sett alla miljöers komplexitet, är omöjligt att exakt beräkna resultaten i förväg. Dessutom är det troligt att det ofta finns betydligt fler möjliga resultat som är ohållbara, och kanske skadliga, än som är önskade och hållbara i längden. I tillräckligt liten skala är detta inget problem, men i global skala kan risken för en global katastrof, enligt samma resonemang, vara större än möjligheten att ett miljöproblem blir löst genom en ny, i denna skala, ofullständigt utprövad metod. Om detta är riktigt finns det all anledning att varna för alltför stor teknikoptimism när det gäller storskaliga förändringar.

Skrivet av Gäst den 1 mar 2012 - 03:13.

tack!

Skrivet av Martin Saar den 2 mar 2012 - 09:59.

Har aldrig riktigt tagit Mark Lynas på allvar även om jag läste hans uppseende bok, Sex grader, när de kom ut. Skälet är enkelt! Vem har förmågan och den gudaliknande briljansen att se in i framtiden och måla upp konsekvenserna av mer utsläpp av växthusgaser? Av samma skäl kan jag heller inte ta till Mark Lynas omvändelse och argument i sin nya bok-Guds utvalda art. Den är lika ovederhäftig som de två första böckerna - helt i avsaknad av sans och balans och vederhäftig fakta. Det gäller många gånger även Monbiot, Lovelock med flera.
Om omvändelsen enligt David J är hybris eller något annat skiter jag i. Jag skulle som Kjell Aleklett på Globala Energi System kunna hävda att det finns inte tillräckligt med kolatomer/fossilt bränsle för att scenarierna i Sex Grader ska kan inträffa! Såvida klimatförändringarna enbart beror på mänsklig påverkan och mänskliga utsläpp vid förbränning av kol, olja och gas.
Det som väntar oss är en fortsättning av den globala finansiella krisen som leder oss fram till en finansiell kollaps när tillgången på olja och gas inte längre kan hålla igång vår ekonomiska tillväxt och vår reala ekonomi.

Det kommer att ske vare sig vi vill eller inte.

Vi kommer att tvingas in i en samhällsordning med avsevärt mindre energi och där den globala handeln minskar drastiskt. En omfattande deglobalisering tar vid och det lokala perspektivet får utrymme i ett samhälle som kommer att se helt annorlunda ut än det vi har idag. Detta kommer inte att att ske utan stora umbäranden och elände för medborgarna och är en oundviklig utveckling.

Själv har jag stor tilltro till forskning med över allt svävar de termodynamiska lagarna som ingen kan rubba inte ens de mest optimistiska forskarna med eller utan hybris!

Skrivet av Samuel Jarrick den 3 mar 2012 - 21:05.

Martin, det där håller ju inte. Håller med om att det inte går att exakt avgöra vilka konsekvenserna blir vid varje grad som medeltemperaturen höjs. Men att mot bakgrund av nån sorts grumligt ifrågasättande av klimatforskningen i stort, ställa olika framtida hot mot varandra är helt poänglöst.

Vi har haft den här diskussionen hundra gånger. Att IPCC inte i tillräcklig grad räknat med minskad energianvändning i sina modeller, betyder INTE att riskerna för klimatskred skulle vara små.

Det handlar om klimatkänsligheten, som visat sig större än worst case-scenarierna på flera punkter och det handlar om den påtagliga risken för feedback-mekanismer samt den stora hämmande effekten av global dimming.

Så även om mängden fossila bränslen skulle vara betydligt mindre än i scenarierna, finns påtaglig risk för att vi REDAN sitter på pottkanten och har missat två-gradersmålet med redan gjorda utsläpp.

Ja, ekonomiskt sammanbrott och energibrist är påtagliga och näraliggande problem. Det är också den globala uppvärmningen. Inte minst vad gäller tiden vi har på oss att vända kurvorna

Mest kommenterade just nu

Bloggportalen

Senaste kommentarerna

  • Björn: Tyskland har beslutat sig för at avveckla kärnkraften...
  • ken: Varför just kol, olja och fossilgas? Varför inte även...
  • Madeleine Camenius: Nu har vi inte några robotar, men vi jobbar 07.45 till...
  • Farfar: Givetvis är analysen korrekt, vad gäller koppling...
  • Lasse: Nej det stämmer inte. I sin avhandling behandlar...