Klimatförnekare är ofta extrema marknadsliberaler. Människor som tror på konspirationsteorier avvisar gärna även klimatvetenskapen

De resultaten kom professor Stephan Lewandowsky, från University of Western Australia, fram till efter att ha gjort en enkät bland besökare på klimatbloggar. Studien publiceras i nästa nummer av Psychological Science.

Resultaten bygger på svar från drygt 1100 personer som fick en rad frågor om politiska sympatier och klimatvetenskap. De tillfrågades även om huruvida de tror på fastslagna vetenskapliga rön som att HIV orsakar AIDS och att tobaksrökning kan leda till lungcancer. Slutligen fick de svara på vad de anser om en rad populära konspirationsteorier; som att månlandningen var en bluff, att besök av utomjordiska rymdskepp har hemlighållits och att det brittiska kungahuset lät mörda Diana.

Det tydligaste sambandet i svaren är att människor med starka marknadsliberala sympatier är tveksammare till klimatvetenskapen. Detta är i linje med vad en rad tidigare studier har kommit fram till. Förklaringen är säkert banal: klimatforskningen signalerar behovet av regleringar, vilket är dåliga nyheter för dem som anser att staten ska hålla sig borta från marknaden. Bättre då att blunda och hålla för öronen.

Lewandowsky fann emellertid även att extrema marknadsliberaler oftare än andra avvisar andra vetenskapliga fakta, som att tobak orsakar lungcancer och att HIV orsakar AIDS. Detta borde förstås få oss att höja på ögonbrynen. Sambanden är inte lika tydliga som när det gäller klimatforskningen, men de finns där. De tycks varsla om en allmänt växande klyfta mellan vetenskap och ideologi på den nyliberala kanten. Det är onekligen intressant.

Det andra klara sambandet i studien är att människor som tror på konspirationsteorier också gärna ser klimathotet som en bluff. Det konspiratoriska tänkandet omfattar vanligen ett helt paket av föreställningar om att staten för oss bakom ljuset. Det må gälla vilka som ligger bakom mord på politiska ledare, hur det egentligen stod till med månlandningen – eller vad som sägs på FN-konferenser om klimatet.

Detta innebär inte att de flesta som förnekar klimatvetenskapen också tror på konspirationsteorier. Men den som följer våra vanligaste förnekarbloggar märker snabbt att de gärna anammar delar av det konspiratoriska tänkandet. Deras teorier skulle knappast hålla ihop annars. Därför påstås det gärna att klimatforskarna fabricerar bevis, tystar obekväma röster och håller tyst om känsliga forskningsrön. Det antyds lika gärna att världens regeringar accepterar undermålig vetenskap bara för att få höja skatter och kontrollera medborgarna. Och i skuggorna lurar det mäktiga FN, som förstås är ute efter att bygga en världsregering med klimathotet som förevändning.

Ironiskt nog har dessa bloggares svar på den aktuella studien blivit att – ana en konspiration. Lewandowsky ska ha ljugit om att han försökt få enkäten utlagd även på ”skeptiska” bloggar. De ”troende” ska ha författat falska enkätsvar. Osv, osv. Här kan du läsa en rolig genomgång av en del av det som har påståtts.