Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att skydda Norra Fågelås ekhage. Området är 56 hektar stort och ligger i Hjo kommun.

Det nya naturreservatet består bland annat av en hagmark med drygt hundra grova ekar. Länsstyrelsen motiverar beslutet med att det inte finns något annat svenskt träd står värd för lika mycket liv som en grov gammelek.

– Man kan faktiskt likna eken vid en jättelik skyskrapa med massor av olika hyresgäster. Här lever mängder av mossor, lavar, insekter och fåglar. Några är helt beroende av eken för sin överlevnad, säger Henrik Roos, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i ett pressmeddelande.