Dagens Nyheter har återigen låtit marknadsundersökningsföretaget Ipsos ta reda på om svenska befolkningen är för eller emot en klimatskatt på flygresor.

Förra året svarade 44 procent av de tillfrågade att de var för en skatt, 20 procent svarade att de inte visste och 36 procent svarade att de var emot.

Sedan dess har stödet stärkts. I år svarar 53 procent att de är för en flygskatt, 12 procent vet inte och 35 procent är emot.

Sett till partitillhörighet fördelar sig svaren på följande sätt:

MP: 83 procent för, 11 procent emot

V: 80 procent för, 12 procent emot

S: 72 procent för, 14 procent emot

C: 59 procent för, 32 procent emot

L: 59 procent för, 32 procent emot

M: 37 procent för, 52 procent emot

KD: 30 procent för, 56 procent emot

SD: 26 procent för, 65 procent emot

 

Flygskatten införs i Sverige den 1 april.

*******

Läs också: Sifo-undersökning visar att det finns ett starkt stöd för en flygskatt