I veckan presenterade Cykelfrämjandet sin årliga granskning och rankning av de svenska kommunernas förmåga att arbeta långsiktigt och systematiskt med cykling.

I topp hamnar Lund, något de gjort hela tre gånger sedan mätningen startade 2010.

– En förebild för hela landet, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren, i ett pressmeddelande.

Andra kommuner i topp, som enligt Cykelfrämjandet bland annat har politiskt antagna strategier och planer för cykling kombinerat med regelbunden uppföljning, är Malmö, Uppsala och Eskilstuna.

I granskningen, som kan läsas här (pdf), skriver Lars Strömgren i förordet:

Det vi ser i dag är bara början på vår uppgörelse med ett samhälle där bilen regerade. Och även om det händer mycket just nu kommer det med säkerhet att hända betydligt mer under de kommande åren. Allt annat vore en missad chans.
Men för att den utvecklingen ska hålla i sig krävs det ett fortsatt idogt arbete inom alla områden som berörs av cykeln. Det gäller traditionella områden som infrastruktur och samhällsplanering, men också frågor om hur vi upplever cykling, hur vi ändrar beteenden och gör det enklare att välja bort bilen. Där handlar det också om att ta del av beprövade internationella erfarenheter, att inte uppfinna hjulet på nytt.
Det gäller också att följa med i den tekniska utvecklingen och se till att det vi skapar i dag också fungerar för morgondagen. Den explosion av olika typer av elcyklar, lastcyklar och elassisterade lastcyklar som sker just nu visar med all önskvärd tydlighet att vi måste börja tänka in dessa i samhällsplaneringen redan i dag. Annars riskerar vi att missa potentialen i de nya teknikerna samtidigt som vi i onödan öppnar för framtida konflikter mellan olika trafikantgrupper.
___________
Läs mer i Effekt: När cykeln intar staden