Lidl ska sluta sälja engångsprodukter av plast, det meddelade livsmedelskedjan i dag. Genom beslutet vill man driva utvecklingen i branschen framåt.

– Beslutet att ta bort engångsartiklar av plast ur sortimentet är ett mycket viktigt steg på vägen för att nå våra mål där plast är ett våra viktigaste fokusområden, både på nationell men framförallt på global nivå, säger Malin Laurén, inköpsdirektör på Lidl Sverige, i ett pressmeddelande.

Enligt Lidl ska engångsplastartiklarna gradvis fram till slutet av 2019 ersättas med produkter tillverkade av alternativa och återvinningsbara material.