I dag presenterade Liberalerna sitt förslag på budget (pdf) för 2018.

Då det gäller anslagen till allmän miljö- och naturvård vill regeringen (pdf) nästa år lägga 10,8 miljarder kronor. Enligt Liberalernas budgetmotion vill partiet lägga sig 3,1 miljarder kronor lägre.

Liberalerna skriver samtidigt att det totala uttaget av miljö- och klimatskatter kan öka jämfört med i dag och att bland de skattebaser som kan beskattas hårdare finns exempelvis fordon och kemikalier.

År 2019 och 2020 siktar regeringen på att lägga 13,2 respektive 14,7 miljarder kronor på utgiftsområdet för miljö- och naturvård. Liberalerna ser dessa år en minskning framför sig med 5,2 respektive 6,6 miljarder kronor.

**********

Läs också: Kristdemokraterna vill skära ned miljöbudgeten för nästa år med 3,6 miljarder kronor