I helgen samlades Liberala ungdomsförbundets medlemmar till kongress i Borås. Bland annat fattade man här beslut om att förbundet ska vara för införandet av en flygskatt.

I ett mejl till Effekt förklaras att punkten i Liberala ungdomsförbundets handlingsprogram kommer att formuleras på följande sätt:

Den internationella konventionen att inte beskatta flygbränsle ska rivas upp så att koldioxidskatten även gäller flygbränsle. Tills dess att den är uppriven ska en flygskatt införas för att kompensera för den fördel flygbränsle har gentemot andra fossila bränslen då dessa betalar koldioxidskatt.

Hur skatten ska vara utformad går Liberala ungdomsförbundet inte närmare in på, men med denna formulering utesluts inte en nationell skatt på samma sätt som Liberalerna gör. Förra året skrev nämligen partiledaren Jan Björklund och flera andra företrädare för Liberalerna i en partimotion (pdf) i riksdagen:

Vi vill se en europeisk flygskatt. Flyget är ett internationellt
transportmedel, och beskattningen ska därför ske på global eller europeisk nivå.

Troligtvis kommer frågan om en nationell svensk flygskatt att avgöras inom kort. Allianspartierna har hotat med misstroendeförklaring mot en eller flera ministrar i fall regeringen går vidare i höstens budgetproposition med förslaget om flygskatten samt två andra skatter.

För en månad sedan slog dock dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) fast att flyget måste bidra när det gäller att uppfylla klimatmålen och att regeringen kommer gå vidare med förslaget om en skatt. I ett svar på en skriftlig riksdagsfråga skrev hon:

Genom en flygskatt kan flyget i större utsträckning bära sina egna klimatkostnader och därför kommer regeringen att föreslå att det införs en skatt på flygresor.

 

 

Läs mer på Effekt:

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________