I dag kom jag tillbaka från en två veckor lång resa i Storbritannien. Genom tåg- och bussfönster har jag sett ut över de tyska och danska landskapen och blivit varm i hjärtat av hur naturligt det blivit med vindkraftverk.

Vi är visserligen långt efter våra grannländer, men expansionen av vindkraften har börjat komma igång även här i Sverige. Regeringens mål om att ha 30 TWh el från vindkraft år 2020 är ett utmärkt mål. De 70 vindkraftskooperativ med totalt 20 000 medlemmar som vuxit upp de senaste åren har gett hopp om att målet också ska kunna uppnås. Och att det dessutom ska ske genom folkligt engagemang.

Jag är själv delägare i ett vindkraftverk genom O2 sedan något år tillbaka och funderar på att köpa ytterligare en del. Efter att ha betalat 5 000 kronor får jag en viss mängd el varje år till självkostnadspris, långt under marknadspriset.

Det gillar inte Skatteverket och det gillar inte finansminister Anders Borg. Snart kommer därför vindskraftskooperativen beläggas med en uttagsskatt för att inte göra det lönsamt att investera i nya vindkraftverk.

Det är naturligtvis rent vansinne.

Oppositionen har lagt en motion om att riva upp denna uttagsbeskattning. I dag debatteras den i riksdagen. På tisdag tas beslut i frågan.

Förhoppningen är att få ett gäng borgerliga riksdagsledamöter att stödja motionen så att den går igenom.

Här kan du skriva på ett upprop till stöd för vindkraften.

 

Se också inlägget ”Fåglar vs vindkraft” av Jesper Weithz.

Media: Företrädare för tre vindkraftskooperativ skriver debattartikel i Svenska Dagbladet. Reportage i Dagens Nyheter.