Som cyklist i Stockholm har jag känslan av att många politiker och trafikplanerare ofta ser cyklister som ett jobbigt inslag i trafiken. Ingen kan tycka att det är fel att folk cyklar, men än så länge är det bilen som norm i trafiken och efter den som all planering sker.

Nu har cykeltrafiken i Stockholm exploderat enligt Trafikkontoret och politikerna är numer tvungna att planera trafiken även efter cyklisterna (SVD). Under de senaste åren har flera förbättringar sketts och nu lanseras ytterligare ett par cykelvänliga nyheter. Bland annat anpassas vissa gators trafikljus efter cyklisternas fart. Stockholm Stad startar också tjänsten ”Billy Bike” som hjälper cyklister att hitta snabbaste vägen genom stan.

Bra saker, men det verkar dröja innan politikerna gör det som borde gjorts för länge sen: Låter den enorma yta som dedikeras till bilar krympa till förmån för mer cykelyta. Det skulle minska olyckorna och utsläppen samtidigt som framkomligheten skulle öka.

Trots en närmast dubblering av cykeltrafiken de senaste tio åren har Stockholm långt kvar till cykelstäder som Malmö och Uppsala. I Malmö görs var tredje resa med cykel jämfört med var tionde i Stockholm.

 

Bloggat: Cornucopia

Media: Läsarreaktioner på SVD:s artikel, Mer reaktioner, tävling mellan cykel och bil, ex klimatförnekaren Björn Lomborg kämpar hårt mot alla försök att minska koldioxidutsläppen